Добре Дошли в Пъблик Сейл БГ


   След известен период на пренастройване на системата, порталът е на линия. След преработка търсачката има по-добра функционалност и създава задоволителни възможности за търсене в обявленията. Съвсем скоро ще заработят и подстраниците за търсене на обявления за автомобили и вещи. Линкове към тях можете да намерите горе в дясно.

   Порталът "Публична Продан България" е платформа, създадена за улесняване на изпълнителното производство. Той дава възможност съдебни изпълнители да публикуват обявления за движими вещи и недвижими имоти, изнесени на публична продан чрез търг.Порталът също съдържа указател с контактите на членовете на Българската Камара на Частните Съдебни Изпълнители.


Последни обявления:


Няма публикувани обявления


Частен съдебен изпълнител (съдия изпълнител) - лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания и събирането на публични вземания. Камара на частните съдебни изпълнители - юридическо лице, в което членуват по право всички частни съдебни изпълнители. Изпълнителчно производство - правна процедура по иницииране държавната принуда в лицето на съдебния изпълнител (съдията изпълнител) за реализиране на подлежащи на принудително осъществяване субективни права. Публична продан - процедура по принудителна продажба чрез търг (явен или таен) на движими вещи и недвижим иимоти, организирана от съдебен изпълнител.